South Urals – Metallurgist Novokuznetsk Tomorrow at 16:30 – Hockey. 1.43